Kyber robot

Základní informace o soutěži

Pořadatel:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Datum konání: 27.01.2016
Dead line podávání přihlášek: 18.01.2016
Garant soutěže:

prof. Ing. Zdeněk Plíva., děkan FM

Organizační garant:

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
tel.: 602 979 173
lenka.kretschmerova@tul.cz

Registrujte se nyní

POZOR - v AKTUALITÁCH najdete Harmonogram soutěže

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěž je určena pro studenty vysokých, středních a základních škol, jednotlivce i členy zájmových kroužků. Nově je zavedena i kategorie – bez omezení věku – pro studenty VŠ a širokou veřejnost.
 2. Předmětem je libovolná kreace malých výukových robotů podle invence soutěžících.
 3. Doba trvání sestavy je maximálně 5 min.
 4. Prostor pro předvedení je maximálně 3x3 metry.
 5. Hodnotí se choreografie a kreativita sestavy, nápad a jeho realizace, využití všech funkcí robota a dodržení časového limitu.
 6. Soutěžící mohou být jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva.
 7. Soutěže se mohou zúčastnit max. 3 týmy ze stejné školy/kroužku nebo stejný tým se třemi sestavami v jedné kategorii, při velkém počtu účastníků bude počet účastníků snížen na 2 týmy resp. dvě sestavy ze stejné školy/kroužku.
 8. Vystoupení hodnotí odborná porota v čele s jejím předsedou.
 9. Soutěží se v pěti kategoriích a soutěž proběhne v průběhu jednoho dne:

27.1.2016 v kategoriích

 • Robotické stavebnice - pro účastníky ze SŠ s roboty z libovolné stavebnice (Bioloid, LEGO, Fischer, Merkur apod.).
 • Libovolný robot SŠ - pro účastníky ze SŠ s roboty se studenty vyrobenou elektronikou (např. na základě procesoru PIX, PICAXE, ARDUINO apod.)
 • Stavebnice LEGO MindStorms – pro účastníky ze ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Libovolný robot ZŠ – pro účastníky ze ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s roboty z ostatních robotických stavebnic a dalšími robotickými systémy.
 • Libovolný robot - pro účastníky bez omezení věku, vyloučeni jsou profesionální programátoři a pracovníci z oblasti robotiky, studentům VŠ je účast umožněna.
 1. Přihlášky je možno vyplňovat elektronicky na adrese: kyberrobot.tul.cz od poloviny prosince 2015. Pro každé zúčastněné družstvo (sestavu) musí být podána samostatná přihláška!
 2. Soutěž je otevřena i zahraničním účastníkům.
 3. Podrobný harmonogram a přesné místo konání soutěže v rámci univerzitního komplexu bude účastníkům upřesněno po ukončení přijímání přihlášek.

Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže (vč. pedagogického doprovodu) není letos zajištěn, v případě zájmu je pro účastníky ze vzdálenějších měst možno zajistit částečně dotovaný nocleh. O případné změně v organizaci občerstvení budou účastníci informováni společně s harmonogramem po uzavření příjmu přihlášek do soutěže.

 

Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte organizačnímu garantovi Dr. Kretschmerové.

Finanční ceny udělované v soutěži

Kategorie Robotnické stavebnice a Libovolný robot pro Střední školy a Libovolný robot pro VŠ

1.cena          6 000 Kč

2.cena          4 000 Kč

3.cena          2 000 Kč

Kategorie LEGO MindStorms a Libovolný robot pro Základní školy

Vše poukázky k nákupu do internetového obchodu Alza

1.cena          1 500 Kč

2.cena          1 000 Kč

          3.cena             500 Kč         

Všem neumístěným týmům bude věnován poukaz na nákup do internetového obchodu Alza v hodnotě 200 Kč