Kyberrobot

Tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci s historií již od roku 2007.

Kyberrobot 2017

10. ročník proběhl 25. ledna 2017, výsledky, fotoreportáž.

Kyberrobot 2018

11. ročník proběhne 24. ledna 2018.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy do maximálně 3 členů. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci ZŠ a žáci SŠ).

Kategorie A: Libovolný robot – libovolná sestava

 1. Předmětem soutěže je libovolná pohybová sestava vlastních robotických konstrukcí podle invence soutěžících. Sestava může být doplněna světelnými, zvukovými nebo jinými efekty.
 2. Doba trvání pohybové sestavy je maximálně 5 minut.
 3. Prostor pro předvedení sestavy: dýhovaná laťovka o rozměru 1,25×2,5 metrů, bez okrajů.
 4. Hodnotí se choreografie a kreativita sestavy, využití všech funkcí robota a dodržení časového limitu. Vystoupení hodnotí odborná porota.

Kategorie B: Libovolný robot – překážková dráha

 1. Překážková dráha má rozměr 2×1 metr, bude instalována na dýhované laťovce přírodní barvy, která je rozdělena rastrem na 4×8 modulů o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestavena originální dráha s prostorem startu a s cílem.
 2. Dráha bude vytýčena z dřevěných hranolů o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“, k podložce vhodně připevněných.
 3. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze 3 stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
 4. V kategorii SŠ bude na trati instalována nejméně jedna překážka napříč tratí ve formě dřevěného hranolu 60×40 mm o délce 25 cm, postaveného „na šířku“.
 5. Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv další pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati.
 6. Maximální velikost konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.
 7. Předmětem soutěže je minimální doba průjezdu vlastní robotické konstrukce překážkovou drahou, sestavenou dle zadání dostupného na http://kyberrobot.tul.cz/files/pravidla.pdf Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku opuštění dráhy projetím cílem celým objemem konstrukce robota

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přesný časový harmonogram bude sestaven podle počtu přihlášených účastníků po uzávěrce přihlášek a včas zveřejněn.
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže vč. pedagogického doprovodu zdarma.
Podrobná pravidla a ceny pro vítězné týmy budou zveřejněny na kyberrobot.tul.cz.

Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

Kontakty

kyberrobot@tul.cz
kyberrobot.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Organizační garant

milos.hernych@tul.cz
Telefon: 485 353 288

Partneři