Kyberrobot

Tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci s historií již od roku 2007.

Kyberrobot 2019

12. ročník proběhne v lednu 2019.

11. ročník proběhl 24. ledna 2018, výsledky, fotoreportáž.

10. ročník proběhl 25. ledna 2017, výsledky, fotoreportáž.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy do maximálně 3 členů. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do 15 let a žáci do 19 let).

Kategorie A: Robot – pomocník lidí

 1. Předmětem soutěže je libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka.
 2. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka je maximálně 10 minut.
 3. Prostor pro předvedení sestavy: dýhovaná laťovka o rozměru 1,25×2,5 metrů, bez okrajů.
 4. Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu.
 5. Soutěžící má k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor.

Kategorie B: Autonomní robot – pyrotechnik

 1. Překážková dráha má rozměr 2×1 metr, bude instalována na dýhované laťovce přírodní barvy, která je rozdělena rastrem na 4×8 modulů o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestavena originální dráha s prostorem startu a s cílem.
 2. Dráha bude vytyčena z dřevěných hranolů přírodní barvy o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“, k podložce vhodně připevněných.
 3. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze tří stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
 4. Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati. Součástí úkolu je nalezení jedné miny, simulované golfovým míčkem bílé barvy o průměru cca 43 mm a hmotnosti cca 45 g, a její bezpečná doprava do cíle.
 5. Mina může být umístěna kdekoliv na trati mezi startem a cílem, nesmí být do cíle dopravena odvalováním, během dopravy se nesmí dotknout konstrukce překážkové dráhy.
 6. Maximální velikost soutěžní konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.
 7. Předmětem hodnocení je dosažení nejkratší doby průjezdu včetně nalezení a převozu miny do cíle. Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku opuštění dráhy projetím cílem celým objemem konstrukce robota. Soutěžící má k dispozici celkem 3 pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Pokud robot úkol nesplní do jedné minuty nebo poruší pravidla (průjezd trati bez nalezení a přepravení miny, dotyk miny s konstrukcí překážkové dráhy, poškození dráhy ap.), pokus končí.

Úplná pravidla soutěže včetně definice překážkové dráhy

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přesný časový harmonogram bude sestaven podle počtu přihlášených účastníků po uzávěrce přihlášek a včas zveřejněn.
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže vč. pedagogického doprovodu zdarma.
Registrace možná zde.

Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

Kontakty

kyberrobot@tul.cz
kyberrobot.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Organizační garant

milos.hernych@tul.cz
Telefon: 485 353 288

Partneři