Kyberrobot

Tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci s historií již od roku 2007.

Kyberrobot 2019

12. ročník proběhne 23. ledna 2019.

11. ročník proběhl 24. ledna 2018, výsledky, fotoreportáž.

10. ročník proběhl 25. ledna 2017, výsledky, fotoreportáž.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy do maximálně 3 členů. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do 15 let a žáci do 19 let).

Kategorie A: Robot – pomocník lidí

 1. Předmětem soutěže je libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka.
 2. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka je maximálně 10 minut.
 3. Prostor pro předvedení sestavy: dýhovaná laťovka o rozměru 1,25×2,5 metrů, bez okrajů.
 4. Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu.
 5. Soutěžící má k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor.

Kategorie B: Autonomní robot – pyrotechnik

 1. Překážková dráha má rozměr 2×1 metr, bude instalována na dýhované laťovce přírodní barvy, která je rozdělena rastrem na 4×8 modulů o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestavena originální dráha s prostorem startu a s cílem.
 2. Dráha bude vytyčena z dřevěných hranolů přírodní barvy o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“, k podložce vhodně připevněných.
 3. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze tří stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
 4. Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati. Součástí úkolu je nalezení jedné miny, simulované golfovým míčkem bílé barvy o průměru cca 43 mm a hmotnosti cca 45 g, a její bezpečná doprava do cíle.
 5. Mina může být umístěna kdekoliv na trati mezi startem a cílem, nesmí být do cíle dopravena odvalováním, během dopravy se nesmí dotknout konstrukce překážkové dráhy.
 6. Maximální velikost soutěžní konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.
 7. Předmětem hodnocení je dosažení nejkratší doby průjezdu včetně nalezení a převozu miny do cíle. Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku opuštění dráhy projetím cílem celým objemem konstrukce robota. Soutěžící má k dispozici celkem 3 pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Pokud robot úkol nesplní do jedné minuty nebo poruší pravidla (průjezd trati bez nalezení a přepravení miny, dotyk miny s konstrukcí překážkové dráhy, poškození dráhy ap.), pokus končí.

Úplná pravidla soutěže včetně definice překážkové dráhy

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přesný časový harmonogram bude sestaven podle počtu přihlášených účastníků po uzávěrce přihlášek a včas zveřejněn.
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže vč. pedagogického doprovodu zdarma.
Registrace možná zde.

Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

Kontakty

kyberrobot@tul.cz
kyberrobot.tul.cz

Ing. Miloš Hernych

Organizační garant

milos.hernych@tul.cz
Telefon: 485 353 288

Partneři